Ydelser
SmartNordisk

+45 70 70 20 24

Telefontid: 8:30 - 18:00

VORES YDELSER


  Investering

De ressourcer, der bliver investeret er typisk rede penge, men det kan også være tid eller andet.


Fælles er det dog, at hvis man investerer, så er det oftest med troen på og håbet om at få et afkast på sin investering, der er større end det investerede.


Markedet fungerer typisk sådan, at hvis en investering kan give et stort afkast, så vil der typisk også være større risiko for at tabe pengene for investoren. Er investeringens forventede afkast relativt lille, så vil det formentlig være, fordi investeringen er rimelig sikker.

 

Eksempelvis kan en investering i nye maskiner give en virksomhed større kapacitet i produktionen. Vurderes det fra ledelsens side, at den større produktion kan sælges, således at maskinen over en årrække tjener sig selv hjem og giver overskud, så er det en god investering.  Strategi og Planlægning

Strategi er et jordnært og praktisk anvendeligt rådgivningsværktøj, der gør det nemt og enkelt for dig at arbejde strategisk.


SmartNordisk arbejder med fokus på klare mål som styrker ledelsen og de økonomiske resultater, og vi bruger strategien til at følge op med aktive handlingsplaner.


 • Konsistent

Der skal være en rød tråd i strategiens elementer (mål, vision og mission).

 • Realistisk

I skal selvfølgelig være ambitiøse, når I laver den nye strategi. Men strategiprocessen er spildt, hvis I ikke er realistiske.

 • Konkurrenceevne

Det er vigtigt, at strategien sikrer organisationens fremtid.

 • Dynamisk

Strategien skal være skarp, men samtidig også dynamisk i sin natur, så I hurtigt kan omstille jer til virkelighedens krav.

  Markedsanalyser

Markedsanalysen er et værktøj, der kan give et hurtigt og realistisk overblik over de udfordringer og muligheder, du står overfor som virksomhedsejer.


Markedsanalysen tager udgangspunkt i:


 • Strategi, vision og mål


Alle virksomheder har en strategi og vision det er bare ikke alle der har skrevet den ned.


Interview med virksomhedsejeren om ledelse, forventninger til fremtiden, udfordringer mv.


Samtaler med medarbejderne om teamwork. Hvor der tages udgangspunkt i de daglige opgaver.


Realiserede regnskabstal og produktionsdata. Der anvendes seneste oplysninger fra bl.a. årsregnskaber, driftssanalyser mv.

Fundamentet for succesfuld virksomhedsdrift ligger i økonomien. I en faktuel gennemgang af økonomien, afdækkes det klart om man er en succes eller fiasko, og derfor er det der vi starter, fordi det giver de bedste resultater.


Økonomi


 • Bedre likviditet
 • Forhandling med pengeinstitutter
 • Definering af mål og nøgletal
 • Krisehåndtering
 • Skabe grundlag for øget vækst
 • Øget overskud


Drift


Når økonomien er på plads, har den daglige drift brug for en gennemgang, så ressourcer udnyttes optimalt.


 • Optimering af daglig drift
 • Optimering af interne processer
 • Optimering af vareforbrug
 • Optimering af lønomkostninger
 • Optimering af driftsbudgetter

 


At udvikle en virksomhed og en forretning, er et arbejde der spænder bredt, og involverer alle dele af en virksomhed.


SmartNordisk sikrer sig altid i udgangspunktet, at fundamentet, en gennemskuelig og stabil økonomi, er til stede. Det gør vi ved at skabe overblik, lægge konkrete overskuelige og brugbare budgetter, herunder driftsbudgettet.


Derefter kan vi tage fat på at udvikle organisationen mod nye markeder, nye produkter eller nye salgskanaler.

 

Fremtiden for virksomhederne kommer af sig selv - men når man er leder, så er fremtiden et valg, et valg af hvor man vil hen med virksomheden og nedbryde elementerne i konkrete handlingsplaner, så valg også bliver realiseret.


Vi er både med til at sætte ting i gang - men hjælper især med at følge op og komme helt i mål.


  Financiel Planlægning


  Drift og Økonomi


  Forretningsudvikling

Hvad sker der med renten? 

Hvad sker der med mine lån?

Har jeg likviditet nok?


Sådanne overvejelser har enhver virksomhedsejer sikkert gjort sig, og tankerne har afgørende betydning i en moderne virksomhedsdrift.


Det handler om at få skabt overblik over og optimeret sin finansielle situation.


Det kan SmartNordisk hjælpe dig med.


Det handler primært om at få den mest optimale sammensætning af passiverne, herunder belåningens sammensætning og risiko.


Vi tilbyder rådgivning løbende om alle aspekter af finansiel karakter, der har afgørende indflydelse på din finansielle situation som erhvervsdrivende.


SmartNordisk har i mange år rådgivet erhvervsdrivende med flotte resultater.


Vi har som sparringspartner opnået spidskompetencer indenfor de fleste relevante områder af finansieringsmæssig karakter.

Har din virksomhed behov for hjælp?

Hos SmartNordisk kan vi hjælpe dig med at skabe et overblik over situationen, og sammen med dig og evt. din bank

forsøge at få dig ud af den aktuelle krise.


Ofte er der en vej ud af krisen, selvom det ser umuligt ud i en

stresset og presset hverdag.


SmartNordisk

Ny Carlsberg Vej 80   1799 København V   

Copyright © All Rights Reserved SmartNordisk

Ring til os70 70 20 24

Follow Us